Home Pozycjonowanie stron internetowychwielkanocne zyczeniawielkanocne Życzenia Wielka heca Bowfingera wszystkie utwory Wielka Stopa gdzie najczęściej widziano wielkanocne dekoracje jak zrobić samemu Wielka Brytania Praca dla nauczycieli wielka encyklopedia gier 2005 Wielka Brytania INFO ogólne Wielkanoc ozdoby z masy solnej Wielka Brytania Zabytki Wikipedia Wielka wyprz już trwa okazja Le drożdże spożywcze
przyklad wypelnionej faktury vat
mad tv
mechanik gra
webmazda premacy
 

Pozycjonowanie stron internetowych

Jolanta Kijowska
Pisanki stanowią jeden z głównych elementów symboliki wielkanocnej. Nie może ich zabraknąć na świątecznym stole. Mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę oraz nadzieję, jaką chrześcijanie czerpią z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne redakcja KURIERA ogłasza konkurs dla dzieci na najciekawszą pisankę wielkanocną.
Zasady uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą brać udział dzieci do lat 12, za wyjątkiem dzieci pracowników redakcji. Projekty pisanek mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredki, pastele, farby olejne, wycinanki, wydzieranki, grafika komputerowa i inne). Powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy w formacie A-4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać trzy prace.
Termin konkursu
Prace należy przesłać pocztą na adres redakcji do 10 marca 2008 (decyduje data stempla pocztowego).
Ocena
Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych pisanek, trzy z nich zostaną nagrodzone i trzy wyróżnione. Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą następujące kryteria: oryginalność „wzoru” pisanki i walory artystyczne (gama kolorystyczna czy technika wykonania).
Ogłoszenie wyników
Nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną opublikowane w następnym numerze KURIERA, a nagrody prześlemy pocztą.
Fot. Jolanta Kijowska

Całkowicie zgadzam się z beatą 3.Od początku swojej pracy byłam i jestem nadal przekonana, że jednym z najważniejszych zadań przedszkola czy szkoły powinna być współpraca z rodzicami. Pracuję w przedszkolu i dzisiejszych czasach, aby przedszkole zyskało miano tzw. "przyjaznej placówki" konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie rodzice mieliby poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Dlatego też rodzice powinni współuczestniczyć w organizowaniu edukacji, a nauczyciele wspomagać działania wychowawcze rodziców, ukierunkować ich na prawidłowe działania wspomagające wielostronny rozwój dziecka. My nauczyciele i wychowawcy powinniśmy pobudzać zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, podnosić ich świadomość pedagogiczną, zachęcać do uważnej obserwacji własnego dziecka. W przedszkolu, w którym pracuję obserwuję coraz większy i aktywny udział rodziców w życiu grupy i całej placówki oraz wsólne organizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek. Rodzice traktują nas- nauczycieli jako doradców i srzymierzeńców w kształceniu i wychowaniu dzieka. Do najbardziej interesujących i cieszących sie powodzeniem form współpracy należą m. innymi zajęcia otwarte dla i z udziałem rodziców, spotkanie wigilijne i wielkanocne, andrzejki, festyn rodzinny, ogniska, akcja "Cała Polska czyta dzieciom", "Słodycze dla dzieci z Domu Dziecka" i "Zabaweczki do przedszkolnej półeczki" oraz udział w konkursach plastycznych .Z roku na rok zaangażowanie rodziców rośnie.Świadczy o tym również duża frekwencja na ww spotkaniach i uroczystościach. Uważam, że właściwy dobór metod i form współpracy z rodzicami, aktywne i twórcze zaangażowanie nauczyiela przyniesie zadawalające efekty w ramac współpracy z rodzicami, a tym samym podniesie ozytywny obraz placówki w środowisku.

Konkurs Moja pisanka rozstrzygnięty
Jolanta KIJOWSKA W związku ze świętami wielkanocnymi w trzecim numerze Kuriera redakcja ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci "Moja pisanka". Wzięło w nim udział 23 dzieci, w wieku od 3,5 do 9 lat z Rokietnicy, Bytkowa, Cerekwicy, Krzyszkowa i Przybrody.
Komisja konkursowa zmierzyła się z bardzo trudnym zadaniem, jakim było wyłonienie najciekawszych prac i przyznanie nagród oraz wyróżnień. Wszystkie nadesłane prace zadziwiały bogatą kolorystyką i wzornictwem, oryginalną kompozycją wzorów i motywów dekoracyjnych, różnorodnością zastosowanych materiałów i technik plastycznych. Wśród elementów dekoracyjnych przeważały motywy wielkanocne: baranki, zajączki, kurczaki i kury, wiosenne kwiaty, ale też różne formy geometryczne. Natomiast ze względu na wykorzystane techniki plastyczne można by wśród pisanek wyróżnić: "pisanki–rysowanki", "pisanki–malowanki", "pisanki–wyklejanki", "pisanki–wydzieranki", "pisanki–plastelinki" oraz oczywiście "pisanki–mixmanki", które łączyły w sobie wszystkie techniki. Po długich i gorących dyskusjach postanowiono przyznać trzy nagrody oraz pięć wyróżnień, a ponadto wszystkim uczestnikom konkursu wręczyć dyplomy. I tak nagrody książkowe otrzymali: Weronika Jankowska (lat 7) z Przybrody za "pisankę z historyjką o zajączkach" (III miejsce), Kasia Kacprzak (lat 6) z Rokietnicy za "pisankę z kaczką na wierzbie" (II miejsce) oraz Alicja Kasińska (lat 9) z Rokietnicy za dwie pisanki – "pisankę tradycyjną" i "pisankę picasso", wyróżniające się przede wszystkim oryginalnością techniki plastycznej i zastosowanego materiału (I miejsce). Z kolei wyróżnienia otrzymali: Kuba Widłak, Natalia Jackowiak, Ola Stolarek, Kuba Ciźla oraz Monika Skórska. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dodatkowo trzy wyróżnienia dla najmłodszych uczestników konkursu. Otrzymali je: Julka Ciźla (lat 3,5), Weronika Półtorak (lat 4) i Tomek Kacprzak (lat 4). Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz życzymy powodzenia w następnych, natomiast zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy. Szczególne podziękowania składamy też rodzicom i opiekunom, dzięki którym dzieci mogły zaprezentować pomysły na swoją pisankę. Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.